Altus™ UPLC® A30

wszystko dla najwyższej wydajności

altus uplc a30
System Altus™ UPLC®

łączy elastyczność i prostotę mieszania czterech rozpuszczalników z użyciem przepływowego dozownika igłowego, co sprawdza się zarówno przy wykonywaniu rutynowych analiz, jak i przy opracowywaniu metod cechujących się dużą powtarzalnością i niskim poziomem przenoszenia analitów z poprzedniej próbki.

Uzyskujemy dzięki temu wysoką rozdzielczość i czułość oraz lepszą przepustowość — parametry, jakich należy oczekiwać w przypadku rozdziału typu UPLC®, a przy tym wyjątkową niezawodność.

MIESZANIE KILKU ROZPUSZCZALNIKÓW

Możliwość rozszerzenia linii D o kolejne sześć rozpuszczalników dostępnych w formowaniu gradientu.

WPROWADZANIE PRÓBEK PRZEZ BEZPOŚREDNIE DOZOWANIE

Konstrukcja typu „igła na drodze przepływu” zapewnia precyzyjne dozowanie z wyjątkowo dokładnym pomiarem.

STEROWANA OBJĘTOŚĆ ZATRZYMANIA FUNKCJA SMARTSTART®

systemu Altus™ UPLC® automatycznie steruje czasem rozpoczęcia analizy gradientowej i etapami wstępnej iniekcji w układzie szeregowym.

OPROGRAMOWANIE EMPOWER® 3 CDS

Bezkonkurencyjne oprogramowanie do  kontrolowani aparatu i zarządzania danymi chromatograficznymi.

pdf2

Poznaj nasze inne produkty:

Produkty - PerkinElmer, Perkin Elmer Polska


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA