AxION® 2 TOF

Wysokiej jakości spektrometr mas

ax_comp_06_cutout_5x7_300dpi
spektrometr mas z analizatorem czasu przelotu TOF
Spektrometr masowy jest doskonałym systemem do  identyfikacji i ilościowego oznaczania próbek Ortogonalna konstrukcja zapewnia maksymalną selektywność i minimalne szumy tła chemicznego. Jego szybkość, czułość, dokładność wyznaczenia masy oraz szeroki zakres dynamiczny  sprawia, że możesz w pełni ufać uzyskanym wynikom. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wyboru różnorodnych pakietów oprogramowania dostosowanego do konkretnych potrzeb i aplikacji.
Opatentowane źródło jonów

Unikatowe rozwiązanie dostarcza najskuteczniejszą nebulizację i najszybszą desolwatację, czyniąc proces jonizacji najskuteczniejszym ze wszystkich dostępnych systemów na rynku

DSA

Możliwość użycia przystawki do analizy bezpośredniej proszków, tabletek czy cieczy.

TrapPulse

10-krotne zwiększenie czułości z opatentowaną i innowacyjną technologią TrapPulse maksymalizującą czułość poprzez zbieranie „gęstych” pakietów jonów przed ich przyspieszeniem w reflektorze. Impuls TOF jest doskonale zsynchronizowany z nadejściem wybranych pakietów jonów, zapewniając niezwykle wydajny ich transport do detektora.

Capillary shutter

Opatentowana zasłona odcinająca to specjalne narzędzie umożliwiające szybką konserwację/naprawę bez konieczności odpompowywania próżni.

„CID” - Front-End-Collision Induced Dissociation

Technologia kapilarna, gdzie wyjście jonów wywołane jest zderzeniami dysocjacyjnymi pod próżnią zapewniające kontrolowaną i powtarzalną fragmentację dla uzyskania większej pewności budowy strukturalnej związków.

Wieloetapowa droga jonów „Multi-Stage Ion Path”

Opatentowana konstrukcja kieruje jony ze źródła do obszaru w pulserze przy użyciu technologii pięciostopniowego spadku ciśnienia optymalizuje wydajność transmisji jonów dla zapewnienia maksymalnej czułości.

pdf2

Axion 2 TCF

pdf2

Axion DSA

Poznaj nasze inne produkty:

Produkty - PerkinElmer, Perkin Elmer Polska


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA