Analizator elementarny CHNS/O 2400 II

Organiczna analiza pierwiastkowa

Chromatografia czołowa
Technika ta pozwala łatwiej i dokładniej oznaczać gazy spalinowe, niż tradycyjna metoda rozdziału pików.

Dodatkowe dane

Oprogramowanie podaje nie tylko stosunek pierwiastków, ale m.in. zawartość polimeru w kopolimerze, ciepło spalania, wynik w przeliczeniu na suchą masę.

Wiele zastosowań

Urządzenie jest zdolne do badania różnych typów próbek: stałych i ciekłych, lotnych i lepkich.

Tryby pracy

Analizator może pracować w trybach: CHN, CHNS, O. Przełączanie między nimi jest proste, nawet dla niewprawnego operatora.

Rozbudowa

Urządzenie skonfigurowane w trybie podstawowym (CHN) może być łatwo ulepszone o kolejne tryby (CHNS i O).

Współpraca z wagą

Ustalenie masy próbki jest podstawą analizy elementarnej. Analizator automatycznie pobiera dane z podłączonej ultramikrowagi.

Łatwa konserwacja

Odpowiednio zaprojektowana architektura urządzenia pozwala użytkownikowi na łatwy dostęp do wszystkich podzespołów. Umożliwia to samodzielną konserwację urządzenia.

Tania eksploatacja

Użytkownik sam może zdecydować o wyborze gazu nośnego – helu lub argonu. Ponadto, specjalny zawór zmniejsza jego przepływ podczas przerw w pracy.

pdf2

Poznaj nasze inne produkty:

Produkty - PerkinElmer, Perkin Elmer Polska


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA