DSC 4000/6000

Wysokosprawny różnicowy kalorymetr skaningowy

DSC4000
Kompaktowy

Niewielkie rozmiary analizatora pozwalają korzystać z niego nawet w zatłoczonym laboratorium.

Łatwy dostęp

Próbki umieszczane są od góry, przez szeroki otwór. Pozwala to niewprawnemu operatorowi łatwo obsługiwać urządzenie bez konieczności zakupu autosamplera.

Szybkie chłodzenie

Dzięki odpowiedniej budowie piec osiąga warunki początkowe już po kilku minutach od poprzedniej analizy. Skraca to czas analizy i zużycie gazów.

Modulowana temperatura

Dodatkowa opcja badawcza umożliwia rozdzielanie zjawisk kinetycznych od termicznych.

Fotokalorymetria

Nowoczesna przystawka fotokalorymetryczna umożliwia badanie materiałów fotoutwardzanych.

Akcesorium LN2

Specjalny, przenośny rezerwuar ciekłego azotu pozwala niskim kosztem obniżyć dolny zakres pracy urządzenia.

pdf2

Poznaj nasze inne produkty:

Produkty - PerkinElmer, Perkin Elmer Polska


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA