DSC 8000/8500

Różnicowy kalorymetr skaningowy z dwoma piecami

DSC8000
Komora ciśnieniowa
Specjalne akcesorium pozwala na badanie próbek pod ciśnieniem do 600 psi.
Power compensation

Opatentowana technologia dwupiecowa, umożliwiająca bezpośredni pomiar zmian przepływu ciepła w próbce.

Łatwy dostęp

Próbki umieszczane są od góry, przez szeroki otwór. Pozwala to niewprawnemu operatorowi łatwo obsługiwać urządzenie bez konieczności zakupu autosamplera.

Niewielki piec

Zastosowanie pieca na pojedyncze naczyńko znacznie zmniejszyło jego masę. W rezultacie wyraźnie zwiększono dokładność pomiaru.

Technologia HyperDSC®

Mały piec grzeje i chłodzi się znacznie szybciej od tradycyjnego. Dzięki temu możliwe są pomiary np. polimorfizmu.

Fotokalorymetria

Nowoczesna przystawka fotokalorymetryczna umożliwia badanie materiałów fotoutwardzanych.

Modulowana temperatura

Dodatkowa opcja badawcza umożliwia rozdzielanie zjawisk kinetycznych od termicznych.

pdf2

Poznaj nasze inne produkty:

Produkty - PerkinElmer, Perkin Elmer Polska


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA