FL 6500/8500

Wysokowydajny spektrofluorymetr

FL_8500
Akcesoria plug&play
Wszystkie przystawki mocowane są za pomocą pokrętła, co upraszcza ich wymianę nawet niewprawnym użytkownikom.
Filtry
Automatyczne, 12-pozycyjne koła filtrów wzbudzenia i emisji, z możliwością montażu własnych elementów, pozwalające dodatkowo kontrolować warunki analizy.
Wybó źródła

Dostępne urządzenie z lampą błyskową, zapobiegającą fotowybielaniu próbki lub ze źródłem ciągłym, zwiększającym czułość i skracającym pomiar.

Szybki

Akcesorium do natychmiastowego mieszania próbek i błyskawiczny pomiar pozwalają badać bardzo krótkie zjawiska.

Wiele zastosowań

Dzięki wymiennym akcesoriom urządzenie potrafi mierzyć ciała stałe i ciecze, a także wykonywać pomiary w płytkach dołkowych.

Modyfikacja warunków

Spektrometr ma możliwość używania polaryzatorów, stosowania pomiarów temperaturowych, zmiany kuwet.

Znacznik elektroniczny

Funkcja oznaczania wybranych momentów eksperymentu, pozwalająca dokładnie określić czas podania próbki.

Różne typy pomiaru

Możliwość badania kinetyki, wydajności kwantowej, wygaszania luminescencji, w procesach fosforescencji, bioluminescencji i chemiluminescencji.

Poznaj nasze inne produkty:

Produkty - PerkinElmer, Perkin Elmer Polska


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA