Spotlight

Mikroskop FT-IR z możliwością obrazowania, automatyzacji i wielu zakresów

spotlight
Korekcja atmosferyczna
Oprogramowanie stale monitoruje zawartość H2O i CO2 w atmosferze i odejmuje ich sygnał w widmie próbki. Eliminuje to konieczność przedmuchu azotem lub częsty pomiar tła.
Analiza śladów
Innowacyjna funkcja oprogramowania, poszukująca mikroskopijnych dodatków obcych substancji w próbkach.
Rozbudowa
Urządzenie posiada możliwość automatyzacji stolika, montażu dodatkowego detektora, obrazowania (imaging) próbki.
Rozpoznanie próbki
Program sam podpowiada użytkownikowi, które obszary próbki są najbardziej interesujące i ustala parametry ich pomiaru.
Różne tryby pomiaru

Urządzenie pozwala mierzyć próbki w dwóch podstawowych trybach (transmisyjnym i odbiciowym), a także ATR.

Pełna obsługa

Ten sam program steruje spektrometrem i mikroskopem. Pozwala to na pełną obróbkę uzyskanych widm oraz upraszcza obsługę urządzenia.

Elastyczność w pracy

Stolik pomiarowy opuszcza się na tyle nisko, żeby zmieścić na nim również duże obiekty. Możliwe jest też stosowanie większego stolika i/lub innych akcesoriów pomiarowych.

Automatyzacja

Ruchy stolika i kryształu ATR mogą być sterowane z poziomu oprogramowania. Pozwala to na wielopunktowe pomiary bez obecności operatora.

Połączenie ze spektrometrem

Mikroskop jest specjalistycznym akcesorium spektrometru. Eliminuje to jego wrażliwość na wstrząsy i wilgoć, pozostawiając wszystkie zalety spektrometrów.

Wiele zakresów

Podstawowy zakres Mid-IR można łatwo poszerzyć o bliską podczerwień. Przełączanie zakresów odbywa się dzięki pojedynczemu kliknięciu w oprogramowaniu.

pdf2

Poznaj nasze inne produkty:

Produkty - PerkinElmer, Perkin Elmer Polska


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA