TGA 8000

Analizator termograwimetryczny z opcją pomiarów sprzężonych

TGA_8000
Techniki sprzężone
Urządzenia zostało zaprojektowane tak, aby podłączyć je do linii transferowej bez powstawania tzw. chłodnych punktów.
Ultramikrowaga

Niezwykle czuły mechanizm potrafi wykryć najmniejszą zmianę masy próbki. Jest on też zabezpieczony osobnym przedmuchem inertnego gazu.

Kontrola atmosfery

Przedmuch strefy pieca jest sterowany masowym kontrolerem przepływu. Ponadto istnieje możliwość podłączenia mieszalnika gazów reakcyjnych, z trzema dodatkowymi kontrolerami.

Niewielki piec

Mała masa pieca pozwala bardzo gwałtownie zmieniać jego temperaturę. Zwiększa to możliwości badawcze, a także skraca czas analizy i zużycie gazów.

Podajnik próbek

Specjalny mechanizm pozwala na pracę w dowolnej temperaturze, również przy podłączonej linii transferowej.

Zdalna kontrola

Długie i wielokrotne analizy nie wymagają od użytkownika stałej obecności. Może on kontrolować urządzenie za pomocą tabletu lub telefonu.

Nowe granice

Dzięki oryginalnej budowie, mechanizm wagi może pracować w próżni, a piec – już w ujemnych temperaturach.

pdf2

Poznaj nasze inne produkty:

Produkty - PerkinElmer, Perkin Elmer Polska


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA