ASA serii PinAAcle – nowe możliwości

Technologia światłowodowa
Maksymalnie zwiększają transmisji światła w celu poprawy granic wykrywalności.
Wszystkie dostępne techniki w jednym urządzeniu
Możliwość pomiarów w płomieniu, piecu grafitowym, analizy wstrzykowej, analizy FIAS/piec i oznaczania rtęci/wodorków.
Poprzeczne ogrzewanie kuwety
Gwarantuje równomierny rozkład temperatury w kuwecie grafitowej, umożliwiając dokładną analizę nawet takich trudnotopliwych pierwiastków jak wanad czy molibden.
Oryginalne lampy PerkinElmer

Kodowane lampy z katodą wnękową (HCL) oraz bezelektrodowe lampy wyładowcze (EDL) zapewniają lepszą czułość i wydłużoną żywotność.

Innowacyjna nowa komora mgielna:

Nie wymaga podłączania żadnych węży gazowych.

Unikalna piętrowa konstrukcja płomień/piec

Wymaga tylko jednego wyciągu dla wszystkich technik analitycznych, co upraszcza instalację  i zmniejsza koszty.

Technika STPF

Piec z platformą o stabilizowanej temperaturze zapewniającą najlepszą dokładność, precyzję i granice wykrywalności. Ponad 15 000 użytkowników.

Kolorowa kamera podglądu pieca TubeView™

Upraszcza regulację położenia końcówki podajnika I umożliwia monitorowanie faz suszenia i pyrolizy.

Ośmiopozycyjny uchwyt

Mieści kombinację do ośmiu lamp HCL i EDL. Fabryczne regulowanie i optymalizowane.

Dostępne modele

Dedykowany spektrometr do rutynowej analizy techniką płomieniową, prawdziwie dwuwiązkowy (jednoczesny pomiar wiązki badanej i referencyjnej). Wbudowany komputer z dotykowym monitorem i oprogramowaniem Syngistix Touch, najwyższa na rynku efektywność z opcjonalnym systemem FAST Flame
W pełni automatyczny dedykowany spektrometr do pracy w technice płomieniowej, prawdziwie dwuwiązkowy (jednoczesny pomiar wiązki badanej i referencyjnej).
Dedykowany spektrometr do pracy z piecem grafitowym o poprzecznie grzanej kuwecie i korekcji tła wykorzystującej efekt Zeeman’a. Kamera do podglądu wnętrza kuwety.
Spektrometr typu tandem z korekcją tła wyładowczą lampą deuterową w technice płomieniowej i piecu grafitowym. Obie techniki zainstalowane na stałe.
Spektrometr typu tandem z korekcją tła wyładowczą lampą deuterową w technice płomieniowej i korekcją tła wykorzystującą efekt Zeeman’a. Obie techniki zainstalowane na stałe.

pdf2

Pinaacle 900 PL

pdf2

Pinaacle 500

Poznaj nasze inne produkty:


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA