NOWY ICP-OES AVIO 500

Prawdziwie jednoczesny spektrometr przeznaczony dla laboratoriów o dużych wymaganiach dotyczących wydajności prowadzonych analiz. Układ optyczny typu echelle z dwoma detektorami półprzewodnikowymi zapewniającymi jednoczesny pomiar całego zakresu widma.

Technologia Flat Plate
Dzięki opatentowanej przez PerkinElmer technologii Flat Plate, wytwarzana plazma jest odporna na różnorodne matryce. To całkowicie nowe niewymagające konserwacji podejście do generatora RF.
Tylko 8 l/min
Technologia Flat Plate zaprojektowana do pracy przy przepływie argonu wynoszącym 8 litrów na minutę i dowolnej mocy generatora RF, zapewniająca jednocześnie wyjątkową stabilność plazmy.
Pionowo umieszczony palnik
Zaprojektowany od nowa palnik umieszczony pionowo, wymieniany bez użycia narzędzi, złożony z elementów „quick change” o wyjątkowej elastyczności w analizie próbek o bogatych matrycach. Obserwacja osiowa i boczna w całym zakresie widma, w jednym pomiarze.
PlasmaShear innowacyjny system odcinający

Efektywnie usuwa „ogon” plazmy, zamiast drogich układów ekstrakcyjnych lub wymagających czyszczenia stożków. Całkowicie bezobsługowy.

Kamera PlasmaCam ułatwia opracowanie metody

Zapewnia ciągła obserwację plazmy na urządzeniach mobilnych i umożliwia zdalną diagnostykę.

Dwa detektory SCD

Zapewniają doskonałą rozdzielczość w całym zakresie widma, zmniejszając interferencje i poprawiając dokładność, a także oferując rzeczywiście równoczesną rejestrację danych UV i VIS.

Dual View - opatentowany podwójny tryb obserwacji plazmy

Umożliwia poprzeczną i osiową obserwację plazmy, zapewniając skuteczny pomiar pierwiastków o niskich i wysokich stężeniach w ramach jednej metody.

Generator plazmy „free running” 40 MHz

Nie zawiera ruchomych elementów, przez co zapewnia niezawodne działanie i natychmiastowe dostosowanie do każdych warunków w plazmie. Bez kompromisów.

Prawdziwie jednoczesny

Prawdziwie jednoczesny spektrometr przeznaczony dla laboratoriów o dużych wymaganiach dotyczących wydajności prowadzonych analiz. Układ optyczny typu echelle oraz dwoma detektorami półprzewodnikowymi zapewniającymi jednoczesny pomiar całego zakresu widma.

pdf2

Zobacz także:

Avio 200

Sekwencyjno-skaningowy spektrometr przeznaczony do laboratoriów o niezbyt dużej liczbie analizowanych próbek i pierwiastków.


Poznaj nasze inne produkty:


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA