ICP-OES serii Optima 8x00 – 8 l/min

Technologia Flat Plate
Dzięki opatentowanej przez PerkinElmer technologii Flat Plate, wytwarzana plazma jest odporna na różnorodne matryce. To całkowicie nowe niewymagające konserwacji podejście do generatora RF.
Tylko 8 l/min
Technologia Flat Plate zaprojektowana do pracy przy przepływie argonu wynoszącym 8 litrów na minutę i dowolnej mocy generatora RF, zapewniając jednocześnie stabilność plazmy.
Standard Dual View
Obserwacja aksjalna i radialna dostępna dla całego zakresu widma, w jednym pomiarze
Optima 8000 Angle Transparent Background
Kamera PlasmaCam

Ułatwia opracowanie metody Zapewnia ciągła obserwację plazmy na urządzeniach mobilnych i umożliwia zdalną diagnostykę.

System gazu odcinającego „ogon" plazmy

Eliminuje interferencje dzięki zastosowaniu powietrza, zamiast drogich układów ekstrakcyjnych lub wymagających czyszczenia stożków.

Opatentowany podwójny tryb obserwacji plazmy

Umożliwia poprzeczną i osiową obserwację plazmy, zapewniając skuteczny pomiar pierwiastków o niskich i wysokich stężeniach w ramach jednej metody analitycznej.

Regulowana kaseta na palnik

Ułatwia optymalizację pracy nawet w przypadku najtrudniejszych próbek, a jej konserwacja jest prosta.

Dwa detektory SCD

Zapewniają doskonała rozdzielczość w całym zakresie widma, zmniejszając interferencje i poprawiając dokładność, a także oferując rzeczywiście równoczesną rejestrację danych UV i VIS (Optima 8300).

Generator plazmy „free running” 40 MHz

Nie zawiera ruchomych elementów, przez co zapewnia niezawodne działanie i natychmiastowe dostosowanie do każdych warunków w plazmie. Bez kompromisów.

Dostępne modele

Sekwencyjno-skaningowy spektrometr przeznaczony do laboratoriów o niezbyt dużej liczbie analizowanych próbek i pierwiastków.
Prawdziwie jednoczesny spektrometr przeznaczony dla laboratoriów o dużych wymaganiach dotyczących wydajności prowadzonych analiz.  Układ optyczny typu echelle oraz dwoma detektorami półprzewodnikowymi zapewniającymi jednoczesny pomiar całego zakresu widma.
Jednoczesny spektrometr ze standardowym pionowym palnikiem przeznaczony do analiz próbek o bardzo dużej zawartości analizowanych pierwiastków (analiza stopów metali, olejów przepracowanych).

pdf2

Poznaj nasze inne produkty:

glownaprodukty


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

fb   yt

 

PerkinElmer I Perkin Elmer Polska

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA