Wsparcie i szkolenia

Przewaga dzięki doświadczeniu

kropka-cyjanNawet najlepsza aparatura pomiarowa nie dostarczy wartościowych wyników, gdy opracowana z jej udziałem metoda badawcza będzie niekompletna lub obarczona błędami. W Pro-Environment uważamy, że jedynie świadomy użytkownik jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał posiadanej aparatury. Zespół Pro-Environment tworzą najwyższej klasy specjaliści zajmujący się opieką merytoryczną nad klientem i aplikacjami. Ich kierunkowe wykształcenie oraz wieloletnia praktyka w tworzeniu i optymalizacji metod badawczych jest w stanie zagwarantować Państwu wsparcie na najwyższym poziomie.

Zapewniamy!

Teoretyczne podstawy

Szkolenia z teoretycznych podstaw metod analitycznych na różnym poziomie szczegółowości.

Metody badawcze

Szkolenia i wsparcie merytoryczne w budowie metod badawczych.

Optymalizację

Szkolenia, bądź wsparcie merytoryczne w optymalizacji metod już wdrożonych.

Wsparcie

Pomoc i wdrożenie aplikacji  dla Twojego laboratorium.

Szkolenia i wsparcie w zakresie teoretycznym są prowadzone w salach wykładowych i konferencyjnych zlokalizowanych w budynku CENT III w Warszawie, bądź w siedzibie klienta.

Praktyczne ćwiczenia i prace wdrożeniowe mogą odbywać się w naszym laboratorium analitycznym, mogą też wykorzystywać do tego celu aparat użytkownika.

Z wiedzy naszych specjalistów regularnie korzystają:

logo_sz


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA