SERWIS

Gwarancja producenta

perkin

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi autoryzowana przez PerkinElmer firma LabAp Serwis.


Zgłoszenia:

cc.pl@perkinelmer.com
+48 800 880 888

Kontrakty serwisowe

Kontrakt serwisowy gwarantuje dopasowany do potrzeb zakres usług serwisowych, od przeglądów okresowych po naprawy wszystkich elementów aparatu. Zapewnia wsparcie i daje użytkownikowi pewność, że system będzie zawsze gotowy do pracy.

 Zobacz plany serwisowe >


Razem możemy wywrzeć realny wpływ na środowisko.

Chcesz czerpać z naszych rozwiązań lub zainteresowała Cię nasza oferta?

 

pebottom

Autoryzowany dystrybutor PerkinElmer Polska

W dystrybucji m.in.: ICP-MS, GC, GC/MS, ASA Spektrometr absorpcji atomowej, AA, Chromatograf Gazowy, wysokosprawny chromatograf cieczowy, HPLC – UPLC, UV-Vis, FTIR,
Spektrometr podczerwieni, DSC, Kalorymetr różnicowy, skaningowy, TGA, Termowaga, termograwimetr, STA oraz akcesoria chromatograficzne.

Kreacja: Agencja reklamowa QA